Day: January 17, 2021

เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

การรับมือกับปัญหามลภาวะทางอากาศการรับมือกับปัญหามลภาวะทางอากาศ

ปัจจุบันเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงมลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้นได้เลย เนื่องจากว่าอากาศเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและสัมผัสได้เลย แต่ว่าเราจะต้องใช้อากาศในการหายใจและดำรงชีวิตต่อไป ซึ่งจากกรณีของการเกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ผ่านมานั้นเราจะทราบกันเลยว่าฝุ่นชนิดนี้เป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กมาก ๆ แค่ 2.5 ไมโคตรอนเท่านั้น ซึ่งเป็นฝุ่นที่ขนจมูกเราไม่สามารถกรองได้ ถ้าช่วงที่ฝุ่นระบาดแล้วเราไม่ได้ใส่หน้ากากออกไปนอกบ้านก็เท่ากับว่าเราสูดรับฝุ่นนี้ไปในร่างกายซึ่งก็จะสะสมและส่งผลเสียต่อร่างกายเราในลำดับต่อไปได้ เนื่องจากผลเสียของฝุ่น PM 2.5 นั้นมีมากมายจึงทำให้ปัจจุบันนี้ได้มีการคิดค้นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการรับมือหรือแก้ปัญหากับเรื่องนี้ได้ในระดับหนึ่ง อุปกรณ์ในการรับมือปัญหามลภาวะทางอากาศ อุปกรณ์ชนิดแรกคงจะหนีไม่พ้นหน้ากากอนามัย ปัจจุบันได้มีการผลิตหน้ากากอนามัยที่สามารถกันฝุ่น PM 2.5 ได้ ซึ่งหน้ากากทั่วไปไม่สามารถป้องกันได้ ต้องใช้หน้ากากอนามัยที่ผลิตมาเพื่อป้องกันฝุ่นชนิดนี้โดยเฉพาะ เพราะฝุ่นชนิดนี้เป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากจึงต้องใส่หน้ากากที่มีการป้องกันเป็นพิเศษ อุปกรณ์ชนิดต่อมาคือหนึ่งในเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาที่เราเรียกกันว่า เครื่องวัดคุณภาพอากาศ