Tag: สมัครงาน

สมัครงาน

สมัครงาน ให้ได้งานที่สมัครสมัครงาน ให้ได้งานที่สมัคร

ตำแหน่งงานมีน้อยกว่าผู้สมัครงาน หรือน้อยกว่าความต้องการเป็นเรื่องธรรมดา ดังนั้นการได้งานทำที่ดีจึงมีคุณค่าอย่างยิ่ง แต่มันก็เป็นเรื่องที่ยากยิ่ง เพราะผู้จ้างก็ต้องการพนักงานที่ดีและมีความสามารถ โดยเฉพาะที่มีความรู้ตรงตามตำแหน่ง ทั้งนี้เพื่อผลงานที่จะได้รับให้คุ้มค่ากับเงินเดือนที่ต้องจ่ายออกไป ดังนั้นผู้สมัครงานจะทำอย่างไรให้ผู้จ้างงานเห็นถึงความสำคัญ และตัดสินใจจ้าง มีเทคนิคการตอบคำถามที่ดีที่จะช่วยให้คุณได้งานมาลองให้พิจารณา ดังนี้ เมื่อใบสมัครงานของเราได้รับการพิจารณา และได้รับการเรียกเข้าสัมภาษณ์ แสดงว่าเราประสบความสำเร็จไปแล้วกว่าครึ่ง ที่เหลือจึงเป็นเพียงเทคนิคของการเข้าพบ และตอบคำถามให้ถูกใจกรรมการที่รับสมัครเท่านั้น เริ่มแรกเลยก็คือ การแนะนำตัวเองด้วยคำพูดอย่างพอดี ระวังต้องไม่มากไปและน้อยไป พยายามพูดเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง เช่น ประสบการณ์การในการทำงานที่ผ่านมา ความรู้ ความสามารถพิเศษ โดยเฉพาะเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงทัศนคติของเรา ที่สำคัญควรศึกษารายละเอียดของบริษัท ต้องทำความรู้จักกับบริษัทเท่าที่จะเป็นไปได้ และต้องศึกษาเนื้องานที่ต้องเราสมัคร และต้องรับผิดชอบ เอาไว้ถ้าต้องตอบคำถามกับผู้สัมภาษณ์จะได้ดูว่าเราก็ได้เตรียมข้อมูลมาบ้าง ถ้ายิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นก็จะเป็นการดี