Day: May 14, 2020

ประกันรถมอเตอร์ไซค์

ทำใบขับขี่ ได้ทุกวัน สะดวกวันไหนเลือกได้เลย!ทำใบขับขี่ ได้ทุกวัน สะดวกวันไหนเลือกได้เลย!

โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ประจำปี 2563 ในวันเสาร์อาทิตย์ เป็นโครงการที่กรมขนส่งฯ จัดมาต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2533 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการขับขี่ที่ปลอดภัย เข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง โดยใช้ระยะเวลา 2 วัน สำหรับอบรมและสอบของแต่ละโครงการ วันที่ 1 : เจ้าหน้าที่จากกรมขนส่งฯ จะให้ความรู้เรื่องมารยาทในการขับรถ เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย และด้านกฎหมายจราจรทางบก จากนั้นก็จะมีการทดสอบข้อเขียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) วันที่ 2 : เป็นการสอบปฏิบัติขับรถในสนามสอบเดียวกับมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกทุกที่ทั่วประเทศใช้ เรียกได้ว่ามาตรฐานการฝึกอบรมและสอบเพื่อที่จะได้มาซึ่งใบขับขี่ใบแรกนี้ไม่ต่างกันเลยกับที่คุณต้องไปสอบใบขับขี่ที่กรมขนส่งฯ แต่ที่ดีกว่านั้นก็คือ คุณสามารถเลือกช่วงระยะเวลาของโครงการที่จัดได้ตามต้องการ ไม่ต้องเสียเวลาต้องไปทำใบขับขี่แต่เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น แถมยังฟรีไม่ต้องเสียค่าอบรมอีกด้วย