Day: February 10, 2020

พลาสติกที่ย่อยสลายได้

“พลาสติกย่อยสลายได้” นวัตกรรมใหม่ที่โลกควรรู้จัก“พลาสติกย่อยสลายได้” นวัตกรรมใหม่ที่โลกควรรู้จัก

ช่วงนี้ประเทศไทยกำลังตื่นตัวกับกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และหนึ่งในสิ่งใหม่ๆ ที่ฟังดูเหมือนจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างนวัตกรรม “พลาสติกย่อยสลายได้” นี้ก็ดูจะเข้ากับกระแสช่วงนี้จริงๆ ค่ะ คนส่วนใหญ่คงจะรู้จักและคุ้นชินกับพลาสติกกันเป็นอย่างดีเพราะเดี๋ยวนี้ของหลายๆ อย่างในชีวิตประจำวันของเราล้วนมีพลาสติกเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น แต่โดยทั่วไปพลาสติกแบบปกติที่เราเคยเห็นต่างใช้เวลานานมากในการย่อยสลาย วันนี้เราจึงจะขอนำเสนอให้รู้จักกับ  “พลาสติกย่อยสลายได้” และรวดเร็วเสียด้วยสิ จะมีกี่ประเภทนั้นก็ลองไปดูกันเลยดีกว่า ประเภทของ พลาสติกที่ย่อยสลายได้ 1.พลาสติกที่ย่อยสลายเชิงกล ง่ายๆ เลยก็คือการทุบ ฉีก ขยี้หรือทำให้พลาสติกแตกแหลกเป็นเสี่ยงๆ กลายเป็นชิ้นเล็กๆ โดยการกระทำจากแรงนั่นเอง 2.พลาสติกที่ย่อยสลายเชิงเคมี จะแบ่งย่อยๆ ออกเป็น 2 ประเภท แบบแรกก็คือ การย่อยสลายผ่านปฏิกิริยาออกซิเดชั่น เป็นการเติมออกซิเจนลงไปในโมเลกุลของพลาสติกทำให้โมเลกุลของพลาสติกสลาย